خصلت های زنا ........

پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی ( ص ) می فرمایند :

 برای زنا شش خصلت است : .

* سه خصلت در دنیا .

* سه خصلت در آخرت .

اما سه خصلت در دنیا این است که :

 1 - ارزش انسان را از بین می برد .

2 - مرگ زود رس  می آورد  .

3 - روزی را قطع می کند .

و اما سه خصلت در آخرت این  است :

1 - بدی حساب .

2 - خشم خداوند آفریدگار .

3 - ابدی و  همیشگی بودن در جهنم .

                                                                             کافی ، ج 3 ، ص 253 .

 

/ 0 نظر / 6 بازدید