مهربانی خدا را ببین ....پس ......!!!!!!!!!!!!!!!

بسندش از عطاء بن یسار که امیر مؤمنان على بن ابى طالب علیه السلام فرمود: بنده‏اى را برابر خدا وادارند و فرماید: نعمتى که باو دادم با کردارش بسنجید و نعمت خدا همه کردارش را فرا گیرد فرماید نعمتهایم را باو ببخشید و کردار نیک و بدش با هم بسنجید و اگر هر دو برابرند به نیکش از بدش در گذرد و او را ببهشت‏ برند و اگر نیکش فزونى دارد خدا پاداش آن را بوى دهد و اگر بدش فزونى دارد و پرهیزکار بوده و شرک بخدا نیاورده و از شرک پرهیز کرده آمرزش را شایسته باشد و اگر خدا خواهد او را بیامرزد برحمت خود و تفضل کند بوى بعفو خود.

گنجینه معارف شیعه إمامیه / ترجمه کتاب کنز الفوائد و التعجب، ج‏1، ص: 268

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید