سه چیز باعث سنگینى اعمال انسان

 سه چیز باعث سنگینى و برترى اعمال نیک انسان است یکى اخلاص در عمل است : که عبادت خالص و بى شائبه آنقدر در میزان عمل وزین و سنگین است که تنها یک کار که با خلوص کامل انجام پذیرد هر چند قلیل باشد مى تواند در صاحبش اثر بزرگ بگذارد و او را از مشکلات قیامت برهاند.

على علیه السلام فرموده است :

((اخلص لله عملک (و علمک ) و حبک و بغضک و اخذک و ترکک و کلامک و صمتک .))

یعنى عمل و علمت را دوستى و دشمنیت را گرفتن و رها کردنت را و سخن گفتن و سکوتت را خالص براى خدا قرار ده .

دوم عقل انسان است که روز جزا در توزین عمل نیک و بد مردم اثر مى گذارد.

((قلت لابى عبدالله علیه السلام فلان من عبادته و دینه و فضله کذا فقال : کیف عقله قلت لاادرى فقال : ان الثواب على قدر العقل )).

سومین عاملى که روز جزاء در توزین حسنات مردم مؤ ثر است وزن و قدر عمل را بالا مى برد بعد علمى است عبادت قلیلى را که عالم انجام مى دهد در پیشگاه الهى از عبادت بسیار عباد و زهاد غیر عالم وزین تر و در میزان عمل سنگین تر است و این مطلب در خلال روایات بخوبى مشهود است .

عن ابى عبدالله علیه السلام قال : ((رکعة یصلیها الفقیه افضل من سبعین الف رکعة یصلیها العابد)).

امام صادق علیه السلام فرمود: یک رکعت نمازى که فقیه عالم بجا مى آورد افضل و برتر از هفتاد هزار رکعت نماز عابد است .

                                                                              نرم افزار بوستان حکایت

 

/ 0 نظر / 3 بازدید