کارکردهاى معرفتى‏

 

دین یکى از مهمترین منابع معرفت آموز و آگاهى آفرین است.

حاجت انسان به دین در کنار عقل و به تعبیر دیگر خدمات معرفتى دین به انسان، سویه‏هاى مختلفى دارد.

در نگاه کلى بخشى از خدمات دین در این عرصه عبارت است از:

1. ارائه آموزه‏هاى فرا عقلى، یعنى امورى که عقل به تنهایى قادر به کشف و درک آنها نیست، اما اگر از منبعى دیگر مانند وحى آسمانى در اختیارش قرار گیرد براى آن قابل قبول و پذیرش مى‏باشد.

2. بهنگام و آسان‏یاب سازى حقایق دشوار و دیریاب: پاره‏اى از حقایق یا زمانى در تور تجربه بشر مى‏افتد که کار از کارگذشته و یا تنها افراد خاصى و نادرى به آن‏ها دست یافته و اکثر انسان‏ها از دسترسى به آن و سعادت وابسته به آن محروم مى‏مانند. از جمله خدمات انبیاى الهى این است که این گونه آگاهى‏ها را بهنگام، آسان و رایگان در اختیار بشر مى‏گذارند.[1]

در نگاهى دیگر فرآورده‏هاى معرفتى دین را مى‏توان در دو عرصه مورد بررسى قرارداد:

چرا دین؟ چرا اسلام؟ چرا تشیع؟، ص: 34

 

 


[1] ( 1). جهت آگاهى بیشتر: حمیدرضا شاکرین، دین شناسى، ص 17- 20، قم: معارف، 1387

/ 0 نظر / 4 بازدید