امتحان هوش ............................................

تا آخر هیچ یک از شاگردان نتوانست به سؤالی که معلم عالیقدر طرح کرده بود جواب درستی بدهد . هر کس جوابی داد و هیچ کدام مورد پسند واقع نشد .

سؤالی که رسول اکرم در میان اصحاب خود طرح کرد این بود :

« در میان دستگیره های ایمان کدامیک از همه محکمتر است ؟ » .

یکی از اصحاب گفت : « نماز » رسول اکرم : « نه » .

دیگری : « زکات » رسول اکرم :  « نه » .

سومی : « روزه » رسول اکرم : « نه » .

چهارمی : « حج و عمره رسول اکرم : « نه » .

و  : ............................

عاقبت جوابی که مورد قبول واقع شود از میان جمع حاضر داده نشد ، خود حضر فرمود :

« تمام اینهایی که نام بردید کارهای بزرگ و با فظیلتی است ، ولی هیچ کدام از اینها آنکه من پرسیدم نیست . محکمترین دستگیره های ایمان دوست داشتن به خاطر خدا و دشمن داشتن به خاطر خداست » .

                                                                           کافی ، ج 2 ص 497 .

می دانید چرا ؟

(((((( چون که همین نماز و روزه و ..... هم اگر برای خدا نباشد هیچ ارزشی ندارد و بخاطر خدا بودن به آنها ارزش و  بها می دهد ))))).

/ 0 نظر / 5 بازدید