شب و على‏

 

على، آن شیر خدا، شاه عرب‏

 

الفتى داشته، با این دل شب‏

شب، ز اسرار على، آگاه است‏

 

دل شب، محرم سرّ اللّه است‏

     

 

شب، شنفته است مناجات على‏

 

جوشش چشمه فیض ازلى‏

شاه را دیده، به نوشینى خواب‏

 

روى بر سینه دیوار خراب‏

فجر، تا سینه آفاق، شکافت‏

 

چشم بیدار على، خفته نیافت‏

روزه‏دارى، که به مُهر اسحار

 

بشکند نان جوین افطار

ناشناسى، که به تاریکى شب‏

 

مى‏برد شام یتیمان عرب‏

پادشاهى، که به شب برقع‏پوش‏

 

مى‏کشد بار گدایان بر دوش‏

تا نشد پردگى آن سرّ جلى‏

 

نشد افشا، که على بود على‏

شاهبازى که به بال و پر راز

 

مى‏کند در ابدیّت، پرواز

شهسوارى، که به برق شمشیر

 

در دل شب، بشکافد دل شیر

عشقبازى که هم آغوش خطر

 

خفت در خوابگه پیغمبر (ص)

پیشوایى که ز شوق دیدار

 

مى‏کند دشمن خود را، بیدار

ماه محراب عبودیت حق‏

 

سر، به محراب عبادت، منشق‏

مى‏زند پس، لب او کاسه شیر

 

مى‏کند چشم اشارت به اسیر

چه اسیرى، که همان قاتل اوست‏

 

تو خدایى مگر؟ اى دشمن دوست‏

در جهانى، همه شور و همه شر

 

«ها علىٌ بشر کیف بشر»

شبروان، مست ولاى تو، على‏

 

جان عالم، به فداى تو، على‏

     مناقب علوى در آئینه شعر فارسى، رادفر ،متن،ص:363

   

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید