چرا امام شهر شاهرود شد ؟

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

پس از پیروزى انقلاب اسلامى در 22 بهمن 1357 شمسى به بعد نام بعضى از شهرها که نامناسب بود، عوض گردید مثلا ((شاهى ))، در استان مازنداران به ((قائم شهر)) تبدیل شد. مردم شاهرود، پیش خود نام این شهر را به نام ((امام شهر)) عوض نمودند، روزى چند نفر از علماى شاهرود به حضور امام امّت حضرت امام خمینى (مدظلّه العالى ) رسیدند و درضمن گفتگو به عرض رساندند که نام شهر ما نیز عوض شده و بجاى شاهرود، ((امام شهر)) شده است .
امام فرمود: به احترام آیت اللّه شاهرودى (آیت اللّه العظمى مرحوم حاج سید محمود شاهرودى ) که منصوب به این شهر است ، بگذارید همین نام باشد.
در اینجا در حالى که سخن امام ، در نگارنده شور و هیجان و سوز خاصى ایجاد کرده ، رباعى زیر با تقدیم شیفتگان حق مى کنم :
ما ساخته راه حسینیم همه
 
برخاسته از جنگ حنینیم همه
 
اى ثارگر خط وره روح خدا
 
دلباخته پیر خمینیم همه
 


                                                      نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 11 بازدید