لذّت متعه به جاى لذّت نوشابه مست‏کننده‏

 

محمد بن مسلم مى‏گوید امام باقر علیه السّلام به من فرمود: اى پسر مسلم! مردم، جز شما گرفتار دورویى هستند، و این از آن روست که شما آنچه را خدا خواهد نهان دارید و آنچه را مردم دوست دارند آشکار مى‏سازید و مردم آنچه خدا را به خشم مى‏آورد آشکار مى‏سازند و آنچه را خدا دوست دارد پنهان مى‏کنند. اى پسر مسلم! همانا خداوند تبارک و تعالى به شما مهر ورزیده و به جاى نوشابه‏هاى مست‏کننده متعه زنان را برایتان مقرّر فرموده است.

بهشت کافى / ترجمه روضه کافى، ص: 194

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید