اگر زنی به پزشک مردی مراجعه کند.......................

اگر زنی به پزشک مردی مراجعه کند و پزشک برای تشخیص بیماری او نیازمند باشد قسمتهایی از بدن بیمار را نگاه کند یا دست بزند آیا این عمل جایز است؟

پاسخ:

در صورتی که معاینه ضرورت داشته باشد و پزشک متخصص زن هم نباشد اشکال ندارد لکن باید به مقدار ضرورت اکتفا شود مثلاً اگر با معاینه از روی لباس تشخیص درد ممکن است بدن لمس نشود و نیز اگر با دستکش ممکن است از دستکش استفاده شود و اگر نگاه به بدن لازم نباشد نباید نگاه کند. (ترجمه استفتائات مقام معظم رهبری، چاپ وزیری، س1298 و 1303)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید