توصیه ناب فقیه عارف،آیت الله العظمی بهاء الدینی:

از عواملی که باورهای اعتقادی انسان را سست میکند ومانع پیشرفت معنوی انسان میشود،شهرت های بی جا

وبی فایده است.علاقه به معروفیت وشوق به سرزبان ها افتادن ،نشانه ضعف ایمان وکمبود های روحی فرد است. ما برای عمر پنجاه ، شصت ساله بعضی، حاصلی نمی بینیم. آدمی با ید خود رامورد مساحبه قرار دهد که چه کرده است، سرما یه راکه از دست داده،عمرگران بها را تباه نموده، چه به دست آورده؟ وجهه رب است که می ماند و جز وجهه الهی چیزی پایدار وباقی  نیست . حیف نباشد که ربط قلب آدمی با جای دیگر باشد؟

                             منبع: سلوک معنوی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید