بوعلى سینا و ابوالخیر و توقف طاس حمام در هوا

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

آیت الله شهید مرحوم مطهرى (قدس سره ) در تفسیر سوره ملک نوشته است : گویند موقعى که ابو على سینا از دست سلطان محمود غزنوى فرار مى کرد سر راهش وارد نیشابور شد و در نیشابور سه شبانه روز با ابوسعید ابوالخیر خلوت داشتند و براى کارى غیر از نماز بیرون نمى آمدند، روزى با هم به حمام رفتند گویند که ابوسعید (که یک عالم عارف مسلک بود) مى خواست ارزش عرفان را در مقابل ارزش فلسفه به بوعلى نشان دهد طاس حمام را به بالا پرت کرد و در همان بالا بطور معلق نگه داشت و بوعلى گفت : شما فلاسفه مى گوئید اگر حجم ثقیل بالا باشد لازمه طبیعتش ‍ این است که آن بالا نایستد، چرا این طاس نمى افتد؟

بوعلى در پاسخ گفت : که قانون فلاسفه نقض نمى شود زیرا که قانون فلاسفه مى گوید که هر شى ء به طبع خودش اقتضا دارد که پائین بیفتد مگر اینکه قاسرى مانع این حرکت طبیعى شى ء باشد و در اینجا هم یک اراده قوى است که مانع از افتادن طاس حمام مى باشد.

-------------------------------------------------------------------

 برگرفته از کتاب : مردان علم در میدان عمل ، اثر: سید نعمت الله حسینى

/ 0 نظر / 5 بازدید