اینگونه نباشیم که چی ؟ پس بخوان .....:

منافق صفت نباشید. «و لاتکونوا کالّذین قالوا سمعنا و هم لایسمعون» « انفال، 21» و مانند آنان (منافقان) نباشید که گفتند شنیدیم و در حقیقت نشنیدند.

ریاکار نباشید. «و لاتکونوا کالّذین خرجوا من دیارهم بطراً و رئاء الناس» « انفال، 47» و مانند آنان (منافقان) نباشید که به قصد ریا و تظاهر، خانه و کاشانه خود را رها کردند.

پیمان شکن نباشید. «و لاتکونوا کالتى نقضت غَزْلها من بعد قوة انکاثا» « نحل، 92» و همانند زنى نباشید که پنبه‏هایى که رشته و تابیده، واتاباند و از هم باز نمود.

پیامبر را اذیّت و ناراحت نکنید. «لاتکونوا کالّذین آذوا موسى» « احزاب، 69» و مانند یهودیانى نباشید که پیامبرشان حضرت موسى را آزار و اذیّت مى‏کردند.

خدا را فراموش نکنید. «لاتکونوا کالّذین نسوا اللّه فانساهم انفسهم» « حشر، 19» همانند کسانى‏که خدا را به فراموشى سپردند نباشید که عذاب خودفراموشى به دنبال دارد.

نا امید نباشید. «فلاتکن من القانطین» « حجر، 55»

ناسپاس و کافر نباشید. «لاتکونوا کالّذین کفروا» « آل عمران، 156»

یار و مددکار مجرمان نباشید. «فلن اکون ظهیراً للمجرمین» « قصص، 17»

شکاک و دو دل نباشید. «فلاتکن من الممترین» « آل‏عمران، 60»

با حق و حقیقت دشمنى نکنید. «و لاتکن للخائنین خصیما» « نساء، 105» به نفع خیانت‏کاران، با دیگران خصومت و دشمنى نکنید.

از غافلان و نادانان نباشید. «و لاتکن من الغافلین» « اعراف، 205»، «و لاتکوننّ من الجاهلین» « انعام، 35»

آیات و نشانه‏هاى الهى را دروغ نپندارید. «و لاتکوننّ من الّذین کذّبوا بایات اللّه فتکون من الخاسرین» « یونس، 95» و مانند کسانى‏که آیات خدا را تکذیب کردند، نباشید که آنان زیانکاران خواهید بود.

پشتیبان کافران و بى‏دینان نباشید. «فلاتکونن ظهیراً للکافرین» « قصص، 86»

در معامله، کم فروش و گران فروش نباشید. «و لاتکونوا من المخسرین» « شعراء، 181»

تفرقه و اختلاف نداشته باشید. «و لاتکونوا کالّذین تفرّقوا و اختلفوا» « آل‏عمران، 105»

 

چهار صد نکته از تفسیر نور، ص:182 -  183

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید