چگونه وضو بگیریم؟

1- ابتدا نیت میکنیم که براى اطاعت دستور خداوند، وضو میگیریم.

2- صورت را از بالا به پایین، از جایى که موى سر روییده، تا چانه مى‏شوییم.

3- سپس دست راست را از آرنج تا نوک انگشتان، از بالا به پایین مى‏شوییم.

4- دست چپ را نیز مانند دست راست مى‏شوییم.

5- با رطوبتى که بر دست مانده، جلوى سر را مسح مى‏کنیم؛ یعنى دست را بر سر گذاشته و کمى به طرف پیشانى مى‏کشیم.

5- پس از مسح سر، پاى راست را از نوک انگشتان تا برآمدگى روى پا و یا مفصل پا ( بر اساس نظر مجتهد خود ) مسح مى‏کنیم.

6- پاى چپ را مانند پاى راست مسح مى‏کنیم و به این ترتیب وضوى خود را به پایان میرسانیم.

 

 

/ 0 نظر / 38 بازدید