حفظ وحدت‏

هر کس با الفباى سیاست آشنا باشد، بخوبى مى‏داندکه اتحاد و یکپارچگى تارو پود یک جامعه قوى و موفق را تشکیل مى‏دهد و پیروزیهاى شگفت‏انگیز در صحنه‏هاى مختلف نظامى، صنعتى، علمى، اقتصادى و ... مرهون همبستگى و همدلى انسانهاست و سرافرازى هر جامعه‏اى در سایه آن به دست آمده است.

از سوى دیگر، نقطه آغازین مرگ تمدّنها و فروپاشى قدرتها، شکستها و عقب ماندگیها و ... تفرقه و اختلاف بوده است؛ امام على علیه السلام در خطبه قاصعه، ضمن تحلیل حیات و مرگ قدرتهاى پیشین، دو نکته اساسى را به عنوان نتیجه بحث مطرح مى‏کند:

1- برخى از گذشتگان به سبب وحدت و یکدلى به عزّت، شوکت، عافیت، آسایش، نعمت فراوان، کرامت و شرافت، دست یافتند و چشم طمع دشمن را کور و دست تجاوز وى را از مملکت خود کوتاه کردند.

2- برخى هم بر اثر کینه توزى، تشتّت، پشت کردن به یکدیگر و یارى نرساندن به هم، ستون فقراتشان شکست و از پاى درآمدند.[1]

بنیانگذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى قدس سرّه نیز بطور مکرّر از نقش اساسى وحدت، در پیروزى و پویایى انقلاب سخن مى‏گفت و آن را رمز پیروزى مى‏دانست: ... این معنا را باید نصب‏العین خودتان قرار بدهید که ما تا با هم هستیم، مسلمین تا «ید واحده» هستند و همین مسلمین کم جمعیت و پشتوانه بزرگ الهى، اینها اگر با هم باشند، این ملت اگر با هم شد، هیچ قدرتى نمى‏تواند او را بشکند ... اگر یک روزى خداى نخواسته این رمز پیروزى را از شما گرفتند، دیگر براى شما چیزى باقى نخواهد ماند.[2]

پس باید گفت: نه تنها «وحدت» یک ارزش اخلاقى سیاسى، بلکه یک اصل مهّم و استراتژیک است که با بودنش همه چیز هست و عدمش، نابودى همه چیز را در پى دارد.

اخلاق سیاسى، ص: 38

[3]

 

 


[1] ( 1)\i - نهج البلاغه، خطبه 234، ص 801- 802، اقتباس.\E

[2] ( 1)\i - صحیفه نور، ج 19، ص 153.\E

[3] الهامى نیا، على اصغر، اخلاق سیاسى، 1جلد، زمزم هدایت - قم، چاپ: اول.

/ 0 نظر / 4 بازدید