وضوی حرام....

وضو گرفتن سه قسم است :

1 - وضوی واجب ، مانند برای نماز ،مس کلمات قرآن . و ....

2 - وضوی مستحبی ، مانند خواندن قرآن ، زیارت ائمه معصومین ( ع ) و .....

3 - وضوی حرام ، مانند وضو گرفتن بعد از غسل جنابت ، زیرا کسی که غسل جنابت  انجام داده ، تا وقتی کاری که وضو را باطل می کند ا او سر نزده باشد ، نباید وضو بگیرد .

                                                                   توضیح المسائل مراجع ، ج 1 ، ص 227

( در قسمت سوم بعضی ها بعد از غسل جنابت به اشتباه وضو هم می گیرند )  .

/ 0 نظر / 37 بازدید