دستگاه فهم و ادراک‏

امام صادق علیه السلام می فرمایند :  اگر دماغ و مغزى که در سر است براى تو گشوده شود، خواهى دید آن را که پیچیده شده است به حجابى چند بعضى بر بالاى بعضى براى آن که نگاه دارند آن را از عوارضى که موجب اختلال آن مى‏گردد و براى آن که آن را محافظت کنند که متحرک و مضطرب نشود. و استخوان کاسه سر به منزله کلاه خودى است براى محافظت آن که اگر صدمه بر سر واقع شود یا بر جایى سائیده شود ضررى به آن نرسد. و به روى پوست سر موئى رویانیده که به مثابه پوستینى باشد براى آن و آن را از سرما و گرما محافظت نموده است، پس کى محافظت کرده‏

است دماغ را چنین محافظتى مگر آن خداوندى که آن را آفریده و منبع حواس آدمى گردانیده و سزاوار محافظت و حراست است به سبب علوّ منزلت و بلندى درجه و علو مرتبت که نسبت به سایر اجزاى بدن دارد.

ترجمه توحید المفضل، ص: 78

 

 

 

/ 0 نظر / 8 بازدید