عزت با رنج ، بهتر از ذلت بى رنج

دو برادر بودند که یکى از آنها در خدمت شاه به سر مى برد و زندگى خوشى داشت و دیگرى از کار بازو، نانى به دست مى آورد و مى خورد و همواره در رنج کار کردن بود.

یک روز برادر توانگر به برادر زحمت کش خود گفت : ((چرا چاکرى شاه را نکنى ، تا از رنج کار کردن نجات یابى ؟ ))

برادر کارگر گفت : ((تو چرا کار نکنى تا از ذلت خدمت به شاه نجات یابى ؟ که خردمندان گفته اند: نان خود خوردن و نشستن بهتر از بستن شمشیر طلایى به کمر براى خدمت شاه است . ))

به دست آهک تفته کردن خمیر

 

به از دست بر سینه پیش امیر

 

عمر گرانمایه در این صرف شد

 

تا چه خورم صیف و چه پوشم شتا

 

اى شکم خیره به نانى بساز

 

تا نکنى پشت به خدمت دو تا

                                                                           نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 3 بازدید