ؤ

برای ارتباط داشتن با جنیان مؤمن و مسلمان چه می‌توان کرد؟ آیا احضار آنها جایز است؟

پاسخ:

ارتباط با جن و دخالت آن‌ها در زندگی بشر از دیرباز ذهن انسان را به خود مشغول کرده است، حتی در جهان پیشرفته امروزی که علم تجربی، چشم انسان را به بسیاری از مسایل پیچیده بازکرده است باز سخن از جن و جن‌گیر و ارتباط با آنها جایگاه ویژه‌ای دارد.
در حال حاضر، در جهان افراد زیادی مدعی این گونه ارتباط هستند که متأسفانه بیشتر کسانی که چنین ادعاهایی می‌کنند سخنی به گزاف می‌گویند و نمی توان به صحت گفتار آنان اطمینان داشت. به هر حال، بحث ارتباط با جن را در دو بخش پی می‌گیریم.

1. ارتباط با جنارتباط با جن به دو صورت تسخیر و احضار یا رابطه عادی ممکن است.
تسخیر و احضار جن، به فتوای فقها حرام است. شهید بزرگوار آیه‌الله دستغیب در کتاب گرانسنگ گناهان کبیره می‌فرمایند: «تسخیرات» استخدام و تسخیر کردن ملک یا جن یا ارواح بشر یا سایر حیوانات و غیره است که تمام اینها حرام و اقسام سحر شمرده می شود و شیخ انصاری در مکاسب می‌فرماید: «تعریف‌هایی که برای سحر شده، شامل تمام انواع تسخیرات می‌شود. حتی شهید اول و ثانی ـ علیهما الرحمه ـ با این که شرط حرام بودن سحر را، ضرر رسانیدن به غیر می‌دانند در عین حال تصریح می‌فرمایند که استخدام ملک یا جن از سحر حرام است و شاید وجه آن(به نظر هر دو) این باشد که آن ملائکه یا جن که مسخر می‌شود، در حقیقت متضرر و اذیت می‌شوند.»(1)
درموردارتباط «جن» اگر چه برخی فقها آن را به مقدار ضرورت برای دفع برخی بیماری‌ها اجازه دادند, ولی باز هم آن را بدون اشکال ندانستند .

2.راه‌های ارتباط با جنهم چنان که آمد، تسخیر جن و ارتباط، او از نظر شرعی حرام و حداقل خالی از اشکال نیست. از این رو بهتر است مسلمان از پی‌گیری این امور پرهیز کند. تنها به اختصار می‌توان گفت: ارتباط با جن به وسیله تمرین وریاضت، اذکار خاص و تزکیه نفس ممکن است. بهترین راه تزکیه نفس است. البته نه به انگیزه ارتباط با جن، بلکه به خاطره رسیدن به کمال انسانی. در این صورت ممکن است به خواست خداوند و بر صورت مصلحت برخی جنیان مؤمن با انسان ارتباط بر قرار کنند. چنانکه برخی‌ها ارتباط آیه‌الله بروجردی را با یکی از جنیان به نام زعفر جنّی نقل کرده‌اند.(2)

                                                      نرم افزار پاسخ

 

پاورقی:

1. دستغیب، عبدالحسین، گناهان کبیره، قم، جامعه مدرسین، ج 2، ص 90.
2. جدیدی، احمد، از جن چه می‌دانید، تهران، سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، ص 165.

/ 0 نظر / 4 بازدید