پر طاووس که چی ؟...................

طاووس تا وقتى که پر دارد زیبا و قشنگ است اگر پر طاووس را از او بگیرى و عریان بشود، چقدر زیبایى خود را از دست مى دهد. در حقیقت حجاب براى زن همانند پر براى طاووس است .

پوشش براى شیر زن آگاه

 چون پر بود که زینت طاووس است

/ 0 نظر / 6 بازدید