پاکن اعمال

 

  فرداى قیامت هنگامیکه نامه عمل مؤ من را بدستش مى دهند که بخواند: اِقْرَاء کِتابَک کَفى بِنَفسِکَ الیُوم عَلَیْکَ حَسیبا.

بعادتى که در دنیا داشته وقتى که مى خواسته چیزى بخواند، اول بسم اللّه مى گفت . مى گوید: بسم اللّه الرحمن الرحیم . ناگاه جمیع گناهانش از صفحه اعمال پاک مى شود و ندا مى رسد: اى بنده ما، تو ما را به رحمانیّت و رحیمیّت خواندى ما هم برحمت خود با تو معامله کردیم .

خدا کند عادت ما شود تا هنگام مردن هم با نام خدا بمیریم ، سر از قبر هم که بر مى داریم ، بسم اللّه گویان الحمد اللّه گویان باشیم .

غرض بزرگى این آیه مبارک است و در جمیع حالات باید مؤ منین این آیه شریفه وِرد زبانشان باشد و در هر حالى از حالات آن را ترک نکنند.(27)

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید