طبیب خود باش ......

طبیب خو د باش

حضرت امام صادق ( ع )  به مردی می فرمایند :

« همانا تو قرار داده شده ای طبیب و پزشک خودت ، و بیان شده است برای تو دردت ، و شناسایی شده است به تو علامت سلامتی ، و راهنمایی شده ای بر دوا ، پس بنکر چگونه است قیام تو بر نفست . »

آنچه در معالجه امراض دخالت دارد و مژده برگشت سلامتی را به بیمارمی دهد حضور طبیب دانا و پزشک حاذق است که درد را به خوبی بشناسد ،دوای درد را تشخیص دهد ، استعمال دارو را بداند و بر طبق دستورش عمل شود . و بیمار نیز امید به بهبودی دارد .

پزشک معالج ، خود انسان مجاهد است که از هر کس به خودش نزدیکتر و بیش از هر دوستی خودش را دوست تر می دارد .

یکی از عوامل قوی در معالجه بیمار ؛ علاقه و محبت پزشک به بیمار است . و چه کسی از خود انسان به خودش نزدیکتر و محبتش به او بیشتر است ؟

عامل دوم ؛ تشخیص درد است که دردش هم برای خودش بیان شده است .

عامل سوم ؛ شناسایی علامت سلامتی است ، که علامت شناسایی صحت نیز به خودش شناسانده شده است .

عامل چهارم ؛ شناختن دارو و یافتن آن است ، که خودش به دارو راهنمایی شده است خداوند در سوره شمس به آیات قسم یاد کرده است به نفس ، به سبب عظمت نفس است ، و به آنچه که به قدرت و علم و حکمت خود او را در خلقت استوار قرار داده است ، سپس به او الهام کرده است طریق فجور و فساد او را ، و دردها و داروها .

                                                    جهاد با نفس ، آیت الله ابوترابی ( ره )

 

/ 0 نظر / 4 بازدید