فلسفه حجاب درنماز

چرا زنان در نماز باید پوشش و حجاب داشته باشند؟ آیا در قرآن به این موضوع اشاره‏اى شده است؟

نخست لازم به یادآورى است که قرآن به مسئله پوشش زن در نماز اشاره‏اى به صراحت ندارد، لکن روایاتى که به تفسیر آیاتى همچون آیات 26 و 31 سوره اعراف پرداخته‏اند به این مسئله اشاره کرده‏اند. «1» اما فقها به استفاده از روایاتى که در این زمینه وارد شده به مسئله پرداخته‏اند.

درباره پوشش در نماز باید گفت: مسئله محرم و نامحرم مربوط به انسان‏هاست و خداوند منزّه از آن است، ولى فلسفه پوشش انسان تنها مربوط به مسئله محرم و نامحرمى نیست، چون بر هر نمازگزارى (زن باشد یا مرد) واجب است خود را در نماز به مقدارى که در شرع مقدس واجب شده بپوشاند؛ اگرچه تنها باشد و در خلوت نماز بخواند و هیچ کس‏ او را نبیند.

پوشش براى انسان، اعم از زن و مرد، نوعى کرامت الهى است. تنها آدمیان لباس مى‏پوشند، امّا هیچ حیوانى لباس نمى‏پوشد؛ بنابراین پوشش نشانه‏اى براى شخصیت و احترام انسان محسوب مى‏شود؛ «2» افزون بر این، در نماز علاوه بر خشوع قلبى، خشوع ظاهرى و احترام در مقابل ذات حق تعالى هم لازم است و آنچه خداوند براى بانوان در خضوع و احترام بندگى مى‏خواهد، مسئله رعایت حجاب هنگام نماز است. قرآن کریم مى‏فرماید:

 «وَ نَحنُ أَقرَبُ إِلَیهِ مِن حَبلِ الورِید»؛ « ق، آیه 16»

 و ما از شاه‏رگ [او] (انسان) به او نزدیک‏تریم.

از این‏که خداوند، رعایت حجاب را هنگام نماز واجب کرده، مى‏فهمیم که حجاب، بهترین و تنها لباسِ حضور نزد پروردگار است. حجاب براى زنان مؤمن، مقدمه قرب و نزدیکى به حق تعالى است و بهترین تمرین براى حفظ و رعایت آن براى بانوان در برابر نامحرم به شمار مى‏رود، زیرا خانمى‏که پنج نوبت در شبانه روز در آن‏جا که نامحرمى نیست این گونه خود را بپوشاند، بى‏گمان خود را در برابر نامحرم بهتر مى‏پوشاند؛ البته مسئله لزوم رعایت حجاب براى بانوان در نماز، ممکن است حکمت‏هاى دیگرى هم داشته باشد که براى ما معلوم نیست، چون فلسفه و حکمت‏ همه احکام براى ما بیان نشده و آنچه بیان شده نیز به طور کامل به دست ما نرسیده است. «1» براى آگاهى بیشتر چند کتاب درباره حجاب معرفى مى‏کنیم. «3»

 

__________________________________________________

(1). ر. ک: بحارالانوار، ج 80، ص 164- 168- 173- 185/ ترجمه المیزان، ج 8، ص 86

 (2). ر. ک: ترجمه المیزان، ج 8، ص 86

 (3). اقتباس از: محمد وحیدى، احکام بانوان، ص 17؛ على محمدى، فلسفه حجاب، ص 17

                   

                                                                   پرسمان قرآنى نماز، ص:152 -  153

/ 0 نظر / 4 بازدید