بیشتر بشناسیم !!!!!!!!!!

آیا می دانید که امام رضا ( ع ) :

* به علت دانش فراوانی که داشتند به « عالم آل محمد » معروف شدند .

* موقع عبور از شهر نیشابور ، ده ها هزار نفر را شیفته کلام نورانی خود کردند .

* در حدیثی معروف به سلسه الذهب ( رشته طلایی ) ، اعتقاد به توحید یا همان « لا اله الا الله » را قلعه ای الهی دانستند که پناهگاه و نجات بخش انسان در دنیا و آخرت است .

* اگر از سوی خلیفه ستمگر عباسی ، مجبور به ترک مدینه و قبول ولایتهدی شدند ، اما از این فرصت جهت آشنا کردن جهانیان ، بویژه مردم ایران با اسلام استفاده نمودند .

* اصرار داشتند با زیردستان ، هم نشین و هم غذا شوند .

* به عیادت بیماران حتی آن ها که مسیحی بودند ، می شتافتند .

* بیشتر از دو سال در ایران اقامت داشتند .

* به جز امام جواد ( ع ) ، فرزند دیگری داشته اند که به « امام زاده  حسین » شهرت  دارد .

* معروف به امام رؤف ( مهربان ) می باشد .

* لباسی را که در آن هزاران رکعت نماز خوانده بودند ، به یک هنرمند با ایمان بخشیدند .

* دانش را مثل گنجینه ای می دانستند که « پرسیدن » کلید آن است .

* مهمان را تا دم در بدرقه می کردند .

* مزد کارگر را پیش از خشک شدن عرقش می پرداختند ، آن هم با مبلغی بیش از آن چه از ابتدا مقرر کرده بودند .

* از اسراف پرهیز می کردند و از دیدن سیب نیم خورده ای که دور انداخته شده بود ، ناراحت می شدند .

                                                                             افق حوزه 13 مهر ماه 1390 .

/ 0 نظر / 4 بازدید