رحم خدا را ببین لذت ببر .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 در کتاب حیوة الحیوان نوشته شده است که گوزن عاشق مار است و از خوردن گوشت مار لذت مى برد. گاهى در روزهاى گرم تابستان گوزن آنقدر مى دود تا به مارى برسد.

آنگاه مار را گرفته و از دمش شروع به خوردن مى کند. هوا گرم است . گوزن هم دویده و عرق کرده و عطش پیدا نموده است و گوشت مار هم گرم است در نتیجه گوزن به شدت تشنه مى شود و خودش را به آب مى رساند.

خداوند به طور تکوینى به گوزن ها الهام کرده است که اگر در این هنگام آب بنوشند سمِّ مار که در بدن آنهاست رقیق شده و آنها را به کشتن مى دهد. بنابر این با اینکه تشنگى او را به سختى آزار مى دهد. از نوشیدن آب خود دارى مى کند. ولى از روى بیچارگى نعره مى زند داد مى زند بواسطه فشارى که بخودش مى آورد اشک در چشمانش ظاهر مى شود.

زیر چشمان گوزن ، دو گودى کوچک قرار دارد اشک ها در آنها جمع شده جامد و براق مى شود این اشک ها پادزهر هستند بسیار قیمتى است و علاج هر نوع مارگزیدگى مى باشد.

خداوند دانا و حکیم با الهام تکوینى این درس را به گوزن ها آموخته است تا آن ها جان خود را از مرگ نجات دهند.

به راستى اگر لطف خدا نبود گوزنها چگونه مى فهمیدند که باید از نوشیدن آب خود دارى کنند؟

جوان : گناه برایش پیش بیاید یکجا فشار نفس و فشار شهوت بعین مثل فشار عطش گوزن است . مى بینید اگر آب بخورد باید بمیرد مؤ من هم مى بیند اگر گناه کرد راه جهنم را باید پیش بگیرد.

اى جوانى که مى ترسى مى لرزى مى بینى یکجا فشار شهوت یکجا راه جهنم بگو یا اللّه پناه بخدا ببر. اگر اشکت ریخت در آنحال قیمتى مى شود. در آنحال بیچارگى و فشار گناه یکدفعه داد بزنى بحال زار خودت دردت دوا مى شود. دعاى غریق بعد از نماز شب خیلى خوب است . فَیاغُوثاه ثُمَّ وَ اغَوثاه بِکَ یا اللّهَ مِنْ هَوى قد غَلَبَنى و مِن عد و قد استنکب على حاشیه مفاتیح الجنان دعاى حزین - خدایا بدادم برس خدایا سگ نفس بمن حمله مى کند مى خواهد مرا بگناه بکشاند.

                                                                    نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 17 بازدید