من امام خمینى را به عنوان رهبر اسلامى مى شناسم ( دختر شجاع )

دختر شجاع

ترکیه کشورى است که بر اساس سیستم لائیک (منهاى مذهب ) اداره مى شود، از این رو از مظاهر مذهب جلوگیرى مى نماید.

یکى از دختران شجاع مسلمان (19 ساله ) به نام نور جان کوجامان دانشجو بود و در شهر آنکارا، با حجاب اسلامى به دانشگاه مى رفت و در آنجا از رئیس جهمور وقت ترکیه کنهان اوژن به خاطر آنکه طرفدار حکومت لامذهبى است انتقاد مى کرد، او را دستگیر کردند و به یک سال زندان محکوم نمودند.

او در دادگاه فرمایشى آنکارا پس از شنیدن محکومیّتش به یک سال زندان ، فریاد زد:

امام خمینى رهبر دنیاى اسلام است و من از طرفداران او هستم ! این دختر شیردل ، آن چنان در آن کشور ضدّ خدا، پایبند به احکام اسلام بود، که حجاب خود را کاملاً رعایت مى کرد و با قرآن مأ نوس بود ودر هر فرصتى آیات قرآن را تلاوت مى نمود و با صراحت مى گفت :

من امام خمینى را به عنوان رهبر اسلامى مى شناسم و از او پیروى مى کنم .

نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 5 بازدید