در حال احتضار هم شعر مى خواند!

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

 نقل مى کنند که شخصى از ارباب نعمت و ناز را مرگ در رسید، هر قدر کلمه توحید را تلقینش مى کردند این بیت را مى خواند:

یا رب قائلة یوما قد تبعت

 

اءین الطریق الى حمام منجاب

 

کجا رفت آن زنى که خسته شده بود از راه رفتن ، و سراغ راه حمام منجاب را مى گرفت

دلیل خواندن او این شعر را - به جاى شهادتین - این بود که روزى زن عفیفه زیبا چهره اى به قصد حمام از منزل خود خارج شد ولى راه حمام منجاب را پیدا نکرد و از بس راه رفته بود خسته شد، مردى را جلو خانه خود دید، از او پرسید: که حمام منجاب کجاست ، مرد اشاره به منزل خود کرد و گفت : حمام اینجاست . آن زن به خیال این که حمام است داخل خانه آن مرد شد، مرد فورا در را بر روى آن زن بست و خواست با او زنا کند.

زن بیچاره دانست که گرفتار شده و چاره اى ندارد جز آن که نقشه اى بکشد و خود را از چنگ آن شیاد خلاص کند. به ناچار اظهار کرد که من هم کمال میل و رغبت بر این کار را دارم ، ولى بدنم کثیف و بدبو است و به همین خاطر مى خواستم حمام بروم . از طرفى گرسنه نیز مى باشم ، خوب است بروى و هر چه زودتر مقدارى عطر، بوى خوش و غذا آماده کنى و من خودم را براى تو آماده کنم ، و مشتاقانه منتظرت هستم . مرد چون شدت میل و علاقه زن را دید، مطمئن شده ، او در خانه گذاشت و خود براى تهیه غذا و عطر بیرون رفت . زن هم از خانه در آمد و بدین وسیله خود را خلاص کرد. مرد بازگشت و اثرى از زن ندید و با حسرت آن شعر را خواند و از آن به بعد همیشه آن شعر را مى خواند.

                                                                    نرم افزار بوستان حکایت

/ 0 نظر / 3 بازدید