پیام‏ [به ملت ایران در هفته بسیج‏ (استقبال جوانان از بسیج عمومى)]

زمان: 1 اسفند 1358/ 3 ربیع الثانى 1400

مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

موضوع: استقبال جوانان از بسیج عمومى‏

مناسبت: برگزارى «هفته بسیج»

مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

                                    بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

این جانب از ملت شریف ایران و از جوانان برومند که از بسیج عمومى استقبال نمودند تشکر مى‏کنم. دفاع از اسلام و کشور اسلامى، امرى است که در مواقع خطر، تکلیف شرعى، الهى و ملى است؛ و بر تمام قشرها و گروهها واجب است در این موقع حساس که ملت با دشمنان سرسخت و ابرقدرتها خصوصاً امریکا که با مداخله جنایتکارانه خودش در طول سلطنت غاصبانه محمد رضا پهلوى، ملت ما را از رشد سیاسى و فرهنگى و اقتصادى بازداشت، و ذخایر این ملت فقیر را به یغما برد، مواجه است، اگر غفلت شود و با قدرت و پشتکار در مقابل دشمنان بشریت خود را مهیا نکند، و با بسیج عمومى که به خواست خداوند متعال هیچ قدرتى نمى‏تواند با آن مقابله کند مهیاى دفاع از کشور اسلام نشود، خود را و کشور خود را با دست خود به تباهى کشانده است. من از آنچه تا کنون به همت مردان و زنان با شرف و رزمنده شده است، امید آن دارم که در بسیج همه جانبه آموزش نظامى و عقیدتى و اخلاقى و فرهنگى با تأیید خداوند متعال موفق شوند، و دوره تعلیمات و تمرینهاى عملى نظامى و پارتیزانى و چریکى را شایسته، و به طورى که سزاوار یک ملت اسلامى بپاخاسته است، به پایان رسانند.

بکوشید تا هر چه بیشتر نیرومند شوید در علم و عمل، و با اتکال به خداى قادر، مجهز شوید به سلاح و صلاح؛ که خداى بزرگ با شماست؛ و دست قدرتى که قدرتهاى شیطانى را در هم شکست پشتیبان جامعه الهى است.

من امیدوارم که این بسیج عمومى اسلامى، الگو براى تمام مستضعفین جهان و ملتهاى مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم قرن شکستن بتهاى بزرگ و جایگزینى اسلام و توحید به جاى شرک و زندقه و عدل و داد به جاى ستمگرى و بیدادگرى و قرن انسانهاى متعهد به جاى آدمخواران بى‏فرهنگ باشد.

اى مستضعفان جهان! بپاخیزید و خود را از چنگال ستمگران جنایتکار نجات دهید.

واى مسلمانان غیرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخیزید و اسلام و کشورهاى اسلامى را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهایى بخشید.

اى ملت شریف ایران! به نهضت اسلامى خود ادامه دهید، و به اجانب- هر که باشد- اجازه ندهید که در سرنوشت شما دخالت کنند، و به غارتگریها براى همیشه خاتمه دهید، و با قاطعیت از امریکا و هر دولت دیگر که به حمایت خیانتکار به اسلام و ملت- محمد رضا پهلوى- برخاسته بخواهید که این جانى و اموال مسروقه ملت را به ما برگردانند و تا پیروزى از پاى ننشینید.

بارالها! پشتیبان ملت ما و جوانان عزیز ما باش که اینان براى رضاى تو بپاخاسته‏اند و با نهضت خود دشمنان دین را از صحنه رانده‏اند: إِنَّکَ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدِیرٌ* «1» سلام و درود بر ملت بزرگ و بر مبارزان راه حق و استقلال و آزادى.

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

______________________________

(1)- بدرستى که تو بر هر چیزى قادرى‏

                                                    منبع : صحیفه امام، ج‏12، ص:160 -  161

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید