مور و سلیمان‏

* حکایت:

گویند مورى حضرت سلیمان را با جمیع لشکر وعده مهمانى خواست و گفت وعده گاه کنار فلان دریا است بعداز آمدن سلیمان و جمع شدن لشکر در کنار دریا مور حاضر شد و پاى ملخى با خود داشت در دریا انداخت و عرض کرد به سلیمان: «کل إن فاتک اللّحم فلم یفتک المرق» یعنى بخورید آب این دریا را اگر گوشت نیست آبگوشت هست.

                                                                                       خزائن، نراقی ص: 64

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید