انواع ارتباطات در قرآن‏ «1»

 ارتباطاتى را که خداوند به آن امر فرموده، بسیار متنوّع و فراوان است، از جمله:

الف) ارتباط فرهنگى با دانشمندان. «فسئلوا اهل الذکران کنتم لاتعلمون» «2»

ب) ارتباط اجتماعى با مردم. «اصبروا و صابروا و رابطوا» «3»

ج) ارتباط عاطفى با والدین. «و بالوالدین احساناً» «4»

د) ارتباط مالى با نیازمندان. «من ذا الّذى یقرض اللَّه قرضاً حسناً» «5»

ه) ارتباط فکرى در اداره جامعه. «و شاورهم فى‏الامر» «6»

و) ارتباط سیاسى با ولایت. «و اطیعوا الرسول و اولى‏الامر منکم» «7»

ز) ارتباط همه جانبه با مؤمنان. «انّما المؤمنون اخوة» «8»

ح) ارتباط معنوى با اولیاى خدا. «لقد کان لکم فى رسول اللَّه اسوة حسنه» «9»

______________________________
(7). نحل، 43     (8). آل‏عمران، 200      (9). بقره، 83        (10). بقره، 245

(11). آل‏عمران، 159   (12). نساء، 59      (13). حجرات، 10   (14). احزاب، 21

چهار صد نکته از تفسیر نور، ص: 195

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید