آداب سلام کردن‌

مسأله 480: مستحب است سواره به پیاده و ایستاده به نشسته و گروه اندک به گروه زیاد و کوچک به بزرگ سلام کند.

مسأله 481: مستحب است در غیر نماز جواب سلام را بهتر از آن بدهد، پس اگر کسى بگوید: «سلام علیکم» مستحب است در جوابش بگوید: «سلامٌ علیکم و رحمة اللّٰه».

مسأله 482: سلام کردن مرد به زن مکروه است، مخصوصاً به زن جوان.

احکام جوانان (فاضل)، ص: 183

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید