آیا صحت دارد که امام حسین(ع) 300 سال حکومت خواهد کرد؟

پاسخ:

اصل رجعت امام حسین ـ علیه السلام ـ امری قطعی و مسلم است و در این رابطه احادیث فراوانی نقل شده است چنانکه شیخ حر عاملی به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی می نویسد: «... خدا امامان را از نسل امام حسین ـ علیه السلام ـ قرار (داده) و پس از مرگ او را به دنیا بر می گرداند و یاریش می کند تا دشمنانش را بکشد. و سلطنت روی زمین را به او خواهد داد.»(1)
روایات معتبری وارد شده که اولین کسی که رجعت می کند امام حسین(ع) است: سعد بن عبدالله در کتاب «مختصر البصائر» از معلی بن خنیس و زید شحام نقل می کند که گفتند: حضرت صادق ـ علیه السلام ـ فرمود: «اوّل کسی که در رجعت بر می گردد حسین ـ علیه السلام ـ است،‌ به قدری در دنیا بماند که ابروهایش روی چشمانش را بگیرد»(2) علامه مجلسی از قطب راوندی از امام باقر ـ علیه السلام ـ از امام حسین ـ علیه السلام ـ روایت کرده که فرمود: «پس اول کس که زمین شکافته شود و او بیرون آید پیش از قیامت من باشم... پیامبر ـ صلی الله علیه و آله ـ شمشیر خود را به دست قائم آل محمد ـ علیهم السلام ـ بدهد، پس ما بعد از آن، آن قدر در روی زمین بمانیم که خدا خواهد.»(3)
درباره مدت حکومت و فرمانروایی آن حضرت روایات دو دسته اند:
الف) دسته ای به صورت کلی مدت حکومت آن حضرت را طولانی بیان کرده اند چنانکه در دو روایت قبلی این مطلب ذکر شده است آنجا که فرمود. «آن حضرت به قدری در دنیا بماند که ابروهایش روی چشمانش را بگیرد» و یا خود امام حسین(ع) فرمود: آن قدر در روی زمین بمانیم که خدا خواهد».
ب) دسته ای دیگر مدت مشخصی را برای حکومت آن حضرت تعیین کرده اند منتهی این مدت زمان در آنها مختلف ذکر شد است که به این روایات اشاره می کنیم:
1- چهل هزار سال، از امام جعفر صادق(ع) نقل شده است که: «مدت فرمانروایی امام حسین(ع) چهل هزار سال است»(4).
2- سیصد و نه سال، علامه مجلسی در کتاب رجعت می نویسد: «در روایتی وارد شده است که حضرت امام حسین(ع) بعد از حضرت صاحب الامر –علیه السلام- سیصد ونه سال پادشاهی روی زمین خواهد کرد.»(5)
3- چهل سال، در منتخب البصائر نقل شده است که امام جعفر صادق(ع) فرمودند: «اول کسی که در رجعت بر می گردد حضرت حسین بن علی-علیهما السلام- است و مدت چهل سال در زمین مکث خواهد کرد.(6)
از مطالب فوق نتیجه گیری می شود که اصل رجعت حضرت امام حسین(ع) قطعی و مسلم است و به فرموده مرحوم علامه مجلسی و مرحوم شیخ حرّ عاملی – اعلی الله مقامهما- احادیث در این باره متواتر است.(7)
و نیز همانطور که علامه مجلسی(ره) فرموده اند روایات معتبر وارد گردیده که اول کسی که رجعت می کند امام حسین(ع) است.(8) و اما درباره مدت حکومت آن حضرت نمی توان به نتیجه قطعی و مسلمی دست یافت زیرا روایات در این باره اختلاف دارند البته بدیهی است که اختلاف اخبار در خصوصیات چیزی باعث انکار اصل آن نمی شود.
گفتنی است آنچه که در بحث رجعت جزء ضروریات مذهب است اعتقاد به اصل رجعت و نیز حکومت ائمه _علیهم السلام- در آن دوره است ولی اعتقاد به جزئیات رجعت و مدت زمان حکومت آن بزرگواران از جمله ضروریات مذهب محسوب نمی شود.

 

پاورقی:

1. حر عاملی، محمد بن حسن، الایقاط من الهجعه بالبرهان علی الرجعة، ترجمه احمد جنتی، قم، المطبعة العلمیة، 1341، ص 345.
2. حر عاملی، پیشین، ص 358.
3. مجلسی، محمدباقر، رجعت، تهران، انتشارات رسالت قلم، چاپ اول، 1368، ص 102.
4. خادمی شیرازی، محمد، رجعت، تهران، موسسه نشر و تبلیغ، چاپ اول، 1365، ش، ص190. به نقل از تفسیربرهان، ج2، ص408.
5. مجلسی، محمدباقر، پیشین، ص104.
6. اصفهانی، سید محمد مهدی، بیداری امت در اثبات رجعت، ترجمه ابوالقاسم سحاب، انتشارات علمی، چاپ اول، 1331، ص37.
7. مجلسی، محمدباقر، پیشین، ص117. حر عاملی، پیشین، ص46.
8. مجلسی، محمدباقر، پیشین، ص102.

/ 0 نظر / 3 بازدید