فلسفه تحریم آمیزش جنسى در ایّام عادت چیست؟

آمیزش جنسى با زنان در چنین حالتى علاوه بر این که تنفرآور است زیانهاى بسیار به بار مى‏آورد که طب امروز نیز آن را اثبات کرده است، از جمله احتمال عقیم شدن مرد و زن، و ایجاد یک محیط مساعد براى پرورش میکرب بیماریهاى آمیزشى، چون سفلیس و سوزاک و نیز التهاب اعضاى تناسلى زن، و وارد شدن مواد حیض که آکنده از میکربهاى داخل بدن است در عضو تناسلى مرد، و غیر اینها که در کتب طب موجود است، لذا پزشکان، آمیزش جنسى با چنین زنانى را ممنوع اعلام میدارند.

ریزش خون حیض مربوط به احتقان عروق رحم و پوسته پوسته شدن مخاط آن است، تخمدان نیز در عمل احتقان با عروق رحم هم آهنگى مى‏کند.

تقریباً مقارن قاعدگى نطفه زن از لوله‏اى بنام شیپور «فالپ» عبور و وارد رحم مى‏شود تا در صورت ورود نطفه مرد مشترکاً تولید جنین کند.

«ترشح خونى» مزبور ابتداء نامنظم و بى‏رنگ بوده ولى به زودى منظم و قرمز مى‏شود و در اواخر مجدداً کم رنگ و نامرتب مى‏گردد. «1»

اصولًا خونى که به هنگام عادت ماهیانه دفع مى‏شود خونیست که هر ماه در عروق داخلى رحم براى تغذیه احتمالى جنین جمع مى‏گردد، زیرا مى‏دانیم رحم زن در هر ماه تولید یک تخمک مى‏کند، و مقارن آن عروق داخلى رحم بعنوان حالت‏

______________________________
(1)- اعجاز قرآن ص 55- 56.

آماده باش براى تغذیه نطفه، مملو از خون مى‏شود، اگر هنگامى که تخمک از لوله بنام شیپور «فالپ» عبور و وارد رحم مى‏شود، اسپرماتوزئید که نطفه مرد است در آنجا موجود باشد تشکیل جنین مى‏دهد و خونهاى موجود در عروق صرف تغذیه آن مى‏گردد، در غیر این صورت خونهاى موجود بر اثر پوسته پوسته شدن مخاط رحم و شکافتن جدار رگهاى رحم بصورت خون حیض از رحم خارج مى‏شود، از این سخن روشن مى‏شود که چرا آمیزش جنسى در این حال زیان‏آور و ممنوع است، زیرا رحم زن در موقع تخلیه این خونها هیچ گونه آمادگى طبیعى براى پذیرش نطفه ندارد و به همین دلیل از آن صدمه مى‏بیند. «1»

______________________________
(1)- تفسیر نمونه 2/ 92

یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص: 529

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید