از عجائب روزگار

گفته اند لازنه پیشرفت ، تجربه کردن ، پشتکار داشتن و پند گرفتن از خطاهاست . از عجایب روزگار اینکه ، ما واجد این ه شرط هستیم ؛ در تجربه کردن خطاهایمان پشتکار عجیبی داریم ، اما نمی دانم چرا پیشرفتمان سرعت لازم را ندارد !!!!!!!!!!!!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید