ویژگی های سنن و قوانین الهی

 

آیت الله سید محمد باقر صدر ( ره ) می فرمایند : در کلیه امور جهان ، سنت ها و قوانین الهی جاری است . این سنت ها دارای سه ویژگی عمومی هستند :

1 – الهی هستند و حاکمیت خداوند را تحقق می بخشد و هر امری که مصداق یک سنت الهی قرار گرفت ، اراده خداوند بر اجرای آن سنت به امر فوق قرار می گیرد .

2 – عمومیت دارند و اتفاقی نیستند : « سنت ما را دگرگونی نیست » ( اسرا – 77 ) « برای سنت الهی هیچ گونه تغییر و تبدیلی نخواهی یافت » ( احزاب – 62 )

3 – در سنت های الهی مساله اراده و تفکر و آزادی انسان مطرح است . یعنی انسانها به دست خود سرنوشت خویش را می سازند و سنتی را که باید در موردشان اجرا شود به دست خویش بر می گزینند .

« هر گاه آنان در راه راست پایداری نشان دهند ، ما از آب گوارای روزی فراوان سیرابشان می کنیم » ( جن – 16 )

 بنابراین  بر تغییر و تحولات اجتماعی و تاریخی نیز سنن الهی حاکم است .

قرآن کریم می فرماید:

« انَّ الله لا یُغیرُ ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهِم » ( رعد – 11 )

« خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه آنها در نفس خود تغییر کنند »

                                                      سیری در نظریه های انقلاب

/ 0 نظر / 21 بازدید