دو لغز شیرین‏ : .............................................

* لغز 1:

کدام طائر است که اگر از اوّل آن چیزى نقصان کنى زیاده‏ مى‏شود و هر گاه از آخرش نقصان کنى کم مى‏شود و اگر از اول نقصان کنى خمس آخر مى‏شود، و اگر از آخر نقصان کنى اول سبع آن مى‏شود و اگر از هر دو نقصان کنى عشر اول أفزونتر از آخرش شود و اگر هر دو ناقص را بر وسطش افزائى عشر آخر شود.

لغز 2:

کدام مرغست که همیشه پایش در سر است و پیوسته پاهایش تر است و بیشترش در کمتر است و اولش نصف آخر است

                                                                              خزائن،  نراقی ، ص: 106

/ 2 نظر / 5 بازدید
ماهان

پربيننده ترين خبرها: محل تجاوز و برده کشي دختران و زنان زيبا: http://xip.ir/D4s7 موافقت با ازدواج دو دختر ايراني با يکديگر: http://xip.ir/fMfB اين خانم دو شوهر در يک خانه دارد ! + عکس: http://xip.ir/GBAE

چوپان

دومی باید لک لک باشه/ پاهاش تو آبه و اول اسمش نصف نیمه آخره؟؟؟؟؟!!!!!!!