اقسام پنجگانه حیا

امام صادق ( ع ) مى‏ فرماید :
حیا به پنج نوع منقسم مى‏شود:
یکى- حیاء از ذنب و گناه است.
یعنى: حیا مانع است که مرتکب کبایر شود و این ادناى مرتبه حیا است، و این حیاى عوام است.
دوم- حیاى تقصیر است.
یعنى: شرمش آید که مرتکب کارى شود که مشتمل بر تقصیر باشد، هر چند خلاف اولى باشد و این مرتبه، فوق مرتبه اوّل است و مخصوص اولیا است.
سوم- حیاى کرامت است.
یعنى: عزّت و بزرگوارى جناب الهى مانع است که مرتکب خلاف رضاى او شود، چه هر که بزرگوارى حضرت بارى عزّ اسمه و قدر و مرتبه او نصب العین او شد، به هیچ وجه متوجّه غیر او نمى‏شود، چه جاى محظورات و مکروهات و این مرتبه، فوق مرتبه اوّل و ثانى است.
چهارم- حیاى محبّت است.
یعنى: انوار محبّت الهى چنان بر سراسر کشور دلش مى‏تابد که مجال مخالفتى براى او در هیچ عضوى از اعضاى وى نمى‏ماند، پس از بس که ممسوس در حبّ الهى و منهمک در محبّت وى مى‏باشد، که اصلا توجّه به غیر او نمى‏کند و التفات به غیر او نمى‏نماید.
پنجم- حیاى هیبت است.
یعنى: هیبت و سطوت الهى مانع است از ارتکاب خلاف رضاى او، چنانکه در ثالث افراط محبّت که منشأ رجاء است، مانع است از توجّه به غیر. در این جا افراط هیبت و غضب که منشأ خوف است مانع است، و این دو مرتبه از حیا، اعلاى مرتبه حیا است و مرتبه عرفا و اولیا است. «رزقنا الله الوصول إلیهما بجوده و کرمه».
ترجمه مصباح الشریعة،شهید ثانی ، ص:573 - 575

/ 1 نظر / 4 بازدید
فاطمه سادات

مینویسم ، پاک میکنم ، هی مینویسم هی پاک میکنم ! املایم ضعیف نیست . . . از تکرار اسم تو لذت میبرم . . . مهـــــــــ(عج)ــــــــــدی مهـــــــــ(عج)ــــــــــدی مهـــــــــ(عج)ــــــــــدی مهـــــــــ(عج)ــــــــــدی مهـــــــــ(عج)ــــــــــدی مهـــــــــ(عج)ــــــــــدی . .