علل عقب‏ماندگى مسلمین چیست؟

از آیات قرآن به خوبى استفاده مى‏شود که هرگونه شکست و ناکامى نصیب ما شود معلول یکى از دو چیز است: یا در جهاد کوتاهى کرده‏ایم، و یا اخلاص در کار ما نبوده است، و اگر این دو با هم جمع شود بنا به وعده مؤکد الهى، پیروزى و هدایت حتمى است.

و اگر درست بیندیشیم مى‏توانیم سرچشمه مشکلات و مصائب جوامع اسلامى را در همین امر پیدا کنیم.

چرا مسلمانان پیشرو دیروز، امروز عقب مانده‏اند؟

چرا دست نیاز در همه چیز حتى در فرهنگ و قوانین خویش به سوى بیگانگان دراز مى‏کنند؟

چرا براى حفظ خود در برابر طوفانهاى سیاسى و هجومهاى نظامى باید به دیگران تکیه کنند؟

چرا یک روز دیگران، ریزه خوار خوان نعمت علم و فرهنگ آنها بودند اما امروز باید بر سر سفره دیگران بنشینند؟

و بالاخره چرا در چنگال دیگران اسیرند و سرزمینهاى آنها در اشغال متجاوزان؟!

تمام این «چراها» یک پاسخ دارد و آن اینکه یا جهاد را فراموش کرده‏اند و یا نیتها آلوده شده است.

آرى جهاد در صحنه‏هاى علمى و فرهنگى و سیاسى و اقتصادى و نظامى به دست فراموشى سپرده شده، حب نفس و عشق به دنیا و راحت طلبى و کوته‏نگرى و اغراض شخصى بر آنها چیزه شده، تا آنجا که کشتگانشان به دست خودشان بیش از کشتگانى است که دشمن از آنها قربانى مى‏گیرد!

خودباختگى گروهى غربزده و شرق‏زده، خود فروختگى جمعى از زمامداران و سران، و یأس و انزواى دانشمندان و متفکران، هم جهاد را از آنها گرفته، و هم اخلاص را.

هرگاه مختصر اخلاصى در صفوف ما پیدا مى‏شود و مجاهدان ما تکانى به خود مى‏دهند پیروزیها پشت سر یکدیگر فرا مى‏رسد.

زنجیرهاى اسارت گسسته مى‏شود.

یأسها تبدیل به امید و ناکامیها مبدل به کامیابى، ذلت به عزت و سربلندى، پراکندگى و نفاق به وحدت و انسجام تبدیل مى‏گردد، و چه عظیم و الهام‏بخش است قرآن که در یک جمله کوتاه هم درد و هم درمان را بیان کرده!

آرى آنها که در راه خدا جهاد مى‏کنند مشمول هدایت الهى هستند و بدیهى است که با هدایت او گمراهى و شکست مفهومى ندارد.

به هر حال هرکس این حقیقت قرآنى را به روشنى در تلاشها و کوششهایش لمس مى‏کند که وقتى براى خدا و در راه او به تلاش و پیکار برمى‏خیزد درها به روى او گشوده مى‏شود، و مشکلات آسان و سختیها قابل تحمل مى‏گردد. «1»

______________________________
(1)- تفسیر نمونه 16/ 350

یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص:628 -  629

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید