عوامل مؤثر در تربیت‏ «1»

 مادرى همانند مریم، محل تربیتى مثل مسجد و سرپرستى همچون زکریّاى پیامبر وبا تغذیه‏ى پاک و مطهر بهشتى، محصولش فرزندى همانند عیسى مى‏شود. بنابر این، عوامل مؤثّر در تربیت فرزند عبارتند از:

- ایمان و نیکوکارى و دعاى مادر. «تَقَبّلَها رَبّها بِقَبولٍ حَسَن»

- شرایط مناست رشد و نمو. «نَباتاً حَسناً»

- مربى خوب. «کَفّلَها زَکریّا»

- محیط سالم. «المحراب»

- عمل و پشت‏کار فرزند. «کلّما دخل علیها»

- تغذیه سالم و پاک. «وَجَدَ عندَها رِزقاً»

زمانى قحطى مدینه را فرا گرفت، روزى حضرت فاطمه علیها السلام مقدارى نان وگوشت خدمت پیامبر آورد. پیامبر صلى الله علیه و آله پرسید: در زمان قحطى این غذا کجا بوده است؟ حضرت فرمود: «هوَ مِن عنداللّه‏؛ آن از جانب خداوند است». پیامبر فرمود: «خدا را شکر که تورا مانند مریم قرارداد». آنگاه پیامبر، حضرت على وامام‏حسن وامام حسین علیهم السلام را جمع کرد و همگى از آن غذا خوردند وبه همسایگان نیز دادند. «2»

______________________________
(1). ذیل آیه 37 سوره آل عمران‏

(2). تفسیرروح‏البیان، ج 2، ص 29

چهار صد نکته از تفسیر نور، ص: 332

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید