علم رسمى‏

 

بگذر ز علم رسمى که تمام‏ «1» قیل و قالست‏

 

من و درس عشق اى دل که تمام وجد «2» و حالست‏

     

 

ز مراحم الهى نتوان برید امید

 

مشنو حدیث زاهد که شنیدنش وبالست‏

     

 

طمع وصال گفتى که بکیش ما حرامست‏

 

تو بگو که خون عاشق بکدام دین حلالست؟

     

 

بجواب دردمندان بگشا لب شکر خا

 

بکرشمه کن حواله که جواب صد سئوالست‏

     

 

غم هجر را بهائى بتو اى بت ستمگر

 

بزبان حال گوید که زبان قال لالست‏ «3»

           

کلیات اشعار و آثار فارسى شیخ بهائى، متن، ص: 66

   

 

______________________________
(1)- نخ: نزاع (2)- نخ: ذوق‏ (3)- نخ: قال است- نسخه دیگر: بزبان قال گوید که زبان حال لالست‏

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید