عربستان سعودى:

عربستان سعودى کشورى است پادشاهى، داراى سرزمینى به مساحت دومیلیون و دویست و پنجاه هزار کیلومتر مربع و نه میلیون جمعیت. این کشور در جنوب غربى آسیا واقع است. از شمال به کشور اردن هاشمى، عراق و کویت، از شرق به خلیج فارس و شیخ نشینهاى خلیج فارس، امارات متحده عربى و دریاى عمان، از جنوب به یمن و جمهورى خلق یمن و از مغرب به دریاى سرخ محدود است.

عمده نیازمندیهاى مردم این کشور- چه در گذشته و چه در حال- باید از طریق واردات تأمین شود.

در آمد عمومى کشور- پیش از پیدایش منابع نفتى- از گمرک و سود خرید و فروشى بود که به وسیله زائران انجام مى‏گرفت و یا مالیاتى که از حاجیان مى‏گرفتند.

اما این سالها چنان در آمدهایى، در مقابل پولى که از فروش نفت به دست مى‏آید، قابل ذکر نیست. از طریق صادرات نفت خام، امروز فرآورده‏هاى همه کشورهاى جهان را در شهرهاى حجاز مى‏توان دید، مخصوصاً موسم حج که بازارى از ساخته‏هاى سراسر دنیا براى حاجیان آماده مى‏شود.

 

پادشاهى در عربستان سعودى موروثى است و شخص پادشاه بر وزیران ریاست دارد.

پایتخت پادشاهى عربستان ریاض، و یکى از بنادر مهم آن بندر جده، و شهرهاى مهم دینى این کشور مکه و مدینه است.

مردم عربستان سعودى- جز اندکى کارشناسان خارجى و کارگران که در غیر سرزمین‏هاى مقدس به سر مى‏برند- مسلمان‏اند. در شهرهاى مکه و مدینه کسى جز مسلمان اجازه درآمدن ندارد.

مذهب:

چنانکه نوشتیم ساکنان عربستان سعودى مسلمانند، اما در فروع، پیرو مذهب احمد بن محمد بن حنبل (م- 242) و در اصول اعتقاد، پیرو مکتب ابوالحسن اشعرى (م- 330) هستند.

کلام اشعرى بر خلاف کلام شیعه و معتزلى به عقل توجهى ندارد و ظاهر حدیث‏هاى رسیده از پیغمبر و نیز ظاهر آیه‏هاى قرآن را حجت مى‏داند.

                                                عرشیان، سید جعفر شهیدی ،ص:26 -  27

/ 0 نظر / 3 بازدید