نمک بخورید ........

پیامبر خدا ( ص ) می فرمایند :

یا علی !

غذا را با نمک شروع کن و بنمک ختم نما ، که در نمک داروی هفتاد بیماری است که از آنها ست : جنون ، پیسی ، دردگلو ، درد دندانها و درد شکم و ........................................

/ 0 نظر / 3 بازدید