سیم خاردار ، چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!

شما چرا به دور خانه هایتان دیوار مى کشید و بر روى دیوارها سیم خاردار نصب مى کنید؟ اگر دربهاى خانه تان چوبى باشد، چرا آهنى مى کنید و اگر دیوارها کوتاه باشد چرا بلند مى کنید؟ آیا اینها همه براى راحتى یا ناراحتى شماست ؟

حجاب همچون دیوار خانه و همچون سیم خاردار است ، حال اگر دیوار خانه هایتان بلند بود و کوتاه کردید، یا سیم خاردار داشت برداشتید، یا درب بسته بود باز کردید، این موجب راحتى ، آرامش و آسایش یا موجب ناآرامى شما خواهد بود؟

اگر دربها، دیوارها و... براى راحتى خانه ها باشد، حجاب هم براى راحتى و آسودگى بانوان است ، پس اگر اسلام براى زن حجاب آورده ، براى راحتى است نه مشقت مشقت در بى حجابى و بدحجابى است .

/ 0 نظر / 4 بازدید