شیر دادن با وضو

مرحوم حجة الاسلام دکتر هادى امینى فرزند علاّمه امینى مى گوید: مادربزرگم (مادر علاّمه امینى ) یک روز آمده بودند منزل مادر نجف .

من مطالبى درباره زندگى علاّمه از ایشان پرسیدم . مادربزرگم به یکى از نکات عجیبى که اشاره کردند این بود که مى گفت :

من بعد از اینکه ایشان متولّد شد تا دو سال تمام هیچ وقت بدون وضو به ایشان شیر نمى دادم و هر وقت موقع شیر دادن ایشان مى شد مثل اینکه به من القاء مى شد و من مى رفتم وضو مى گرفتم و بعد به ایشان شیر مى دادم و من به یاد ندارم بدون وضو به ایشان شیر داده باشم و برکات زیادى در این وضو گرفتن و شیر دادن نصیبم شد.

نرم افزار بوستان حکایت

 

/ 0 نظر / 6 بازدید