ده رسم اسلامی ........

حضرت موسى بن جعفر- علیه السّلام- فرمود:

پنج رسم اسلامى درباره‏ى سر هست، و پنج رسم دیگر در سایر اعضا: در قسمت سر: مسواک، کوتاه کردن سبیل، دسته کردن مو، مضمضه، (شستن دهان) و استنشاق، (شستن بینى)

و در سایر اعضا: ختنه، تراشیدن زیر شکم، برطرف کردن موى زیر بغل، ناخن گرفتن، و استنجا؛ (تنظیف مخرج)

                                                     نصایح ، ص 230    

 

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
فاطمه

[خجالت]