فضایل علم در حدیث و اخبار

على علیه السلام فرموده است : ((کل شى ء یحتاج الىالعقل و العقل الى الادب من کلف بالادب قلت مساویهلاعقل لمن لا ادب له . العاقل یطلب الکمال و الجاهل یطلبالمال ، ان العاقل یتعظ بالادب و البهائم لا یتعظ الا بالضرب )).

((هر چیزى به عقل نیاز دارد و خرد به ادب نیاز دارد؛ هر کس براى ادب زحمت بکشدعیبهایش اندک شود؛ خرد ندارد کسى که ادب ندارد؛ خردمندکمال (روحى ) را مى جوید و بى خرد مال را مى طلبد؛ هماناعاقل به ادب پند گیرد و حیوان جز به زدن ادب نمى شود)).

و نیز فرمود: ((لا حلم کالتغافل و لا عقلکالتجاهل )).

یعنى هیچ بردبارى مانند بى اعتنائى (از نادان ) نیست و هیچ خردمندى مانند خود را بهنادانى زدن نیست ))

کان النبى یقول : ((ایها الناس تعلموا العلم فان تعلیمه الله خشیة و طلبه عبادة ومدارسته تسبیح و البحث عنه جهاد و تعلیم من لایعلمه صدقة و بذله لاهله قربة و هوالانیس فى الوحدة ، و الصاحب فى الخلوة والدلیل على الدین و المشیر على السراء و الضراء، و الوزیر عند الاخلاء و القریب عندالغرباء و منار سبیل الجنة ، یرفع الله به اقواما فیجعلهم فى الخیر قادة سادة هداتایقتدى بهم ادلة فى الخیر تقتص آثارهم و ترمق افعالهم ، و ترغب الملائکة فى خلتهم ،و باجنحتهم تمسحهم و کل رطب و یا بس لهم یستغفرون حتى حیتان البحر و هوامه و سباعالبر و انعامه ، و السماء و نجومها لان العلم حیاة القلوب من العمى ، و نور الابصار منالظلم ، و قوة الابدان من الضعف ، یبلغ به العبدمنازل الابرار و الدرجات العلى ، و التفکر فیهیعدل بالصیام و مدارسته بالقیام ، به یطاع الله عز وجل و به یعید و به یوحد، و به یمجد و به یتورع و بهتوصل الارحام ، به یعرف الحلال من الحرام و هو امام والعمل تابعه یلهمه السعداء و یحرمه الاشقیاء، و نور یقذفه الله فى قلب من یشاء،فطوبى لقلب یکون محلا و محطا لهذا النور و منزلا لودیعة الرب الغفور لاشک و لاشبهةبان العلم ودیعة الله فى القلب و یجب احترام ذلک القلبلاجل ودیعة الرب )).

رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است : ((اى مردم ! دانش ‍ بیاموزید که آموختندانش به خاطر خدا خشیت از خداست ؛ و طلب علم نمودن عبادت است و تدریس دانش تسبیح است؛ و بحث در اطراف مطالب علمى جهاد است ؛ و یاد دادن دانش به کسى که نمى داند صدقهاست ؛ و بخشش علم براى اهلش موجب قربت است ؛ علم در تنهایى انیس ‍ و در خلوت رفیق ومونس است ؛ و راهنماى دین است ؛ در مشکلات و سختى ها مشیر و گره گشا است ؛ دانش وزیراست نزد دوستان ؛ و خویش و فامیل است در غربت ؛ چراغ راه بهشت است ؛ خداوند گروهى رابه وسیله دانش بالا مى برد و آنان را رهبر و آقا و هادى قرار داده که اقتدا مى شود بهآنها، چون آنها راهنماى به سوى خیرند که جماعت بهدنبال آنها مى روند و از آنها پیروى مى کنند وافعال آنها را سرمشق خود قرار مى دهند. ملائکه به دوستى آنانمیل کنند و با پرهاى خود آنها را مسح مى کنند، و هر خشک و ترى براى آنها استغفار مىکنند حتى ماهیان دریا و درندگان بیابان و چهارپایان واهل آسمان و ستارگان آسمان ؛ چون علم مایه زندگى و علاج کورى است و نور دیدگان ازتاریکیهاست ، و قوت ابدان و علاج ضعف آن است . و بنده به وسیله دانش و علم بهمنازل ابرار و به درجات بلندى مى رسد. و تفکر علمى هموزن روزه ، و مدارستشمقابل نماز است ؛ به وسیله دانش خداوند را اطاعت و عبادت مى کنند و موحد و خداشناس ‍ مىشوند، ورع و تقوا و صله رحم و شناختن حلال از حرام به وسیله علم و دانش است و علم ،امام و پیشواست و عمل تابع اوست ؛ و نیک بختان از علم الهام مى گیرند و بدبختان از آنمحرومند؛ علم نورى است که خداوند بر قلب هر کسى که مى خواهد مى اندازند. پس خوشابه آن قلبى که محل ورود نور علم باشد و منزل این امانت الهى باشد. و شکى نیست کهعلم ودیعه الهى است در قلب و واجب است گرامى داشتن چنین قلبى بخاطر امانت و ودیعهالهى

((لاکنز انفع من العلم ؛ گنجى با فایده تر از دانش نیست ))

((اکتسبوا العلم یکسبکم الجاه ؛ در مقام کسب علم و دانش باشید جاه و مقام به شما مىرسد))

قال الصادق (ع ): ((من دخل هذا الدین بالرجال اخرجه منهالرجال و من دخل هذا الدین بالکتاب و السنة تزولالجبال و لایزول )).

امام صادق (ع ) فرمود: ((هر کس با تقلید از مردم به این دینداخل شود همان مردم او را از دین بیرون خواهند کرد، و هر کس بر مبناى کتاب و سنت دین رابپذیرد کوهها مى لرزند ولى او بر جاى خود استوار خواهد ماند)).

در کتاب تحف العقول آمده است : امام جعفر صادق علیه السلام مى فرماید: ((کسى کهداناى زمان است اشتباهات به او هجوم نمى آورد.))

باز در این کتاب آمده : ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرموده است :((دانشمندى که از علمش استفاده شود بر هفتاد هزار عابد برترى دارد.))

                                                                       نرم افزار بوستان حکایت

/ 1 نظر / 6 بازدید
محب ولایت

سلام بامدادان که ز خلوتگه کاخ ابداع شمع خاور فکند بر همه اطراف شعاع برکشد آینه از جیب افق چرخ و در آن بنماید رخ گیتی به هزاران انواع