بسیج‏ توحیدى‏

بسیج از همه جا و از هر نژاد و ملیّت،

بسیج علیه ملى گرایى،

بسیج علیه مرزهاى مصنوعى میان انسان‏ها،

بسیج علیه تفرقه، و امتیازات پوچ،

بسیج علیه کفر و شرک،

بسیج براى اعلام برائت و اظهار تنفر از دشمنان خدا،

بسیج براى طرد شیطان است.

حج،  استاد قرائتی ، ص18

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید