در اعراض از ازدواج‏

رسول اکرم (ص) فرموده است: «بهترین مردم پس از سال دویست، شخص سبک بار کم‏ثروتى است که زن و فرزند ندارد.»

و نیز فرموده است: «زمانى برسد که شخص به دست همسر و والدین و فرزندانش هلاک شود، به خاطر تهى دستى او را ملامت کنند و او را به کارهاى طاقت‏فرسا وادارند و در نتیجه به کارهایى وارد شود که باعث از بین رفتن دینش شده به هلاکت افتد.»

در خبر است: «کمى عائله، یکى از دو عامل توانگرى و زیادى عائله، یکى از دو عامل تنگدستى است.»

از دارانى، درباره ازدواج پرسیدند، در پاسخ گفت: «شکیبایى در برابر آنها بهتر است از شکیبایى و تحمل ایشان، و شکیبایى و تحمل ایشان بهتر است از شکیبایى و تحمل آتش دوزخ»، و اضافه کرد: «شخص مجرد شیرینى عمل و آسایش قلب را بیش از شخص متأهل احساس مى‏کند.» و بار دیگر گفت: «من از یارانم کسى را ندیدم که ازدواج کرده باشد و بر آن درجه و مرتبه اولیه خود، باقى مانده باشد.»

گویند: «هر گاه خداوند خیرى را براى بنده‏اى بخواهد، او را گرفتار زن و مال دنیا ،نگرداند.» معناى این سخن آن است که مفید به حال او باشند نه آنکه باعث گرفتارى او گردند. این مطلب اشاره به این سخن دارانى دارد که: «آنچه از زن و فرزند و ثروت که تو را از یاد خدا باز دارد، نامیمون است.»

خلاصه آنکه از کسى درباره اعراض از نکاح به طور مطلق روایتى نقل نشده است مگر این که به شرطى مقیّد گردیده است اما در مورد تشویق به ازدواج هم به گونه مطلق و هم مقرون به شرط، روایاتى آمده است. بنابراین با نقل موارد خاص آفات و فواید نکاح، پرده ابهام را بر طرف مى‏سازیم.

                                                راه روشن،فیض کاشانی ، جلد3، ص: 86

 

/ 0 نظر / 4 بازدید