منافع بى‏شمار ستارگان‏

 

امام صادق ( ع ) می فرمایند :  ای مفضَل در ستارگان منافع بى‏پایان هست زیرا که علامتند بر بسیارى از اعمال که اوقات آنها به کواکب معلوم مى‏شود مانند زراعت کردن و درخت کشتن و سفر دریا و صحرا. و علامتند براى حدوث حوادث بسیار از وزیدن بادها، و باریدن باران‏ها، و ظهور سرما و گرما و به آنها هدایت مى‏یابند مسافران در شب‏ها و به نور آنها منتفع مى‏شوند در قطع بیابانهاى تار و دریاهاى زخار.

و قطع نظر از همه این منافع، در اصل حرکات اینها در میان آسمان گاه به سوى مشرق و گاه به سوى مغرب براى متفکران عبرت‏ها است، زیرا که اینها به سرعت حرکت مى‏نمایند که فوق آن تصوّر نتوان کرد. و اگر نزدیک ما به این سرعت حرکت مى‏کردند، هر آینه دیده‏ها را به وفور نور خود مى‏ربودند چنانچه در جستن برق‏هاى متواتر که در جو حادث مى‏شود خوف ذهاب ابصار هست.

و هم چنین اگر جماعتى در میان قبّه باشند که چراغ‏هاى بسیار افروخته باشند و به نهایت سرعت آن چراغ‏ها را بر دور ایشان گردانند. هر آینه دیده‏هاى ایشان حیران مى‏شود به مرتبه که بر رو مى‏افتد.

پس نظر کن که چگونه مقدّر ساخته است حکیم علیم که این کواکب با این سرعت حرکت مى‏کنند و دور باشند که ضرر به دیده‏ها نرساند و مصلحتى که در حرکت سریعه ایشان هست به عمل آید و اندک نورى در ایشان قرار داده که در وقتى که آفتاب و ماه طالع نباشد کسى را در شب‏ها حرکتى ضرور شود به نور اینها منتفع گردد. و اگر انوار اینها نبودى آدمى در شب تار نمى‏توانست از جاى خود حرکت کند.

پس تأمّل کن در لطف و حکمت علیم قادر که تاریکى را از براى مصلحت در قدرى از زمان مقرّر ساخته براى آن که مردم به آن محتاجند و مخلوط به قدرى از نور گردانیده که کار بر ایشان دشوار نشود.

تفکّر کن در این فلک که با آفتاب و ماه و ستارگان و برج‏هاى خود چگونه پیوسته بر دور عالم مى‏گردد به حرکت مضبوطى که اختلاف در آن نمى‏شود و فصول چهارگانه به آن منتظم مى‏گردد و اصناف حیوانات و نباتات به این تدبیر تربیت مى‏یابند و به غایت کمال خود مى‏رسند آیا چنین تدبیر که جمیع عالم با این وسعت به او صلاح یابد و نظام پذیرد بدون تدبیر مقدر حکیم مى‏تواند بود؟

ترجمه توحید المفضل، ص:169 -  170

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
فون عروس و داماد

افزایش پیج رنک گوگل | افزایش رنک الکسا | بازدید فوق العاده بالا | پیج رنک ما 2 میباشد و تبادل لینک با ما 100% به افزایش رنک شما کمک میکند | در ضمن پیشنهاد میکنم برای راحتی کارلینک دادن به ما از کد داخل کادر استفاده کنید