خیر در چیست؟

سفارش پیامبر صلى اللَّه علیه و آله و سلّم خیر در چیست؟

اى على! خیر در گفتار نیست، مگر با عمل، توأمان باشد.

خیر در نظر اول نیست، مگر با اطّلاع قطعى باشد.

خیر در مال نیست، مگر با بخشش وجود، همراه باشد.

خیر در راستگویى نیست، مگر با وفاء قرین گردد.

خیر در فقه نیست، مگر با ورع همراه گردد.

خیر در صدقه نیست، مگر با نیّت (خالص) باشد.

خیر در زندگى نیست، مگر با صحّت قرین گردد.

خیر در وطن نیست، مگر با امنیّت و خوشحالى باشد.

گلچین صدوق، ج‏2، ص: 129

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید