رعایت حقوق عبادات‏

حق نماز، این است که:

بدانى راه یافتن به درگاه خداوند عزّ و جلّ است. و تو در حال نماز در پیشگاه خداى عزّ و جلّ ایستاده‏اى. چون این را دانستى، چنان بایستى که یک بنده ذلیل، کوچک، مشتاق، ترسان، امیدوار، خائف، بیچاره، ملتمس، مى‏ایستند. در پیشگاه بزرگى، با آرامش و وقار که او را بزرگ مى‏دارد.

آنگاه، با قلب خود به نماز رو کنى، و آن را با حدود و حقوق آن، به پاى دارى.

حقّ حج، این است که:

بدانى که در آن مهمان خداى خودت هستى، و به سبب آن از گناهانت، خود به سوى خداى عزّ و جلّ مى‏گریزى. به آن توبه‏ات پذیرفته است، و آنچه خداى تعالى بر تو واجب ساخته، انجام مى‏دهى.

حق روزه، این است که:

بدانى آن قفلى است که خداى عزّ و جلّ بر زبانت، گوشت، چشمت، شکمت و شهوتت زده، تا بدان حجاب تو را از آتش بپوشاند.

اگر روزه را رها کردى، پرده‏اى را که خدا بر تو کشیده دریده‏اى.

حق صدقه، این است که:

بدانى صدقه، ذخیره تو نزد پروردگار توست. و امانت توست که براى آن به گواه گرفتن نیاز ندارى.

و سپرده‏اى را که در پنهانى به امانت گزارده‏اى به آن مطمئن‏ترى، تا آنچه که به آشکار امانت مى‏گذارى.

و بدانى که این صدقه در دنیا، بلاها و بیماریها را از تو دفع مى‏کند. و در آخرت، آتش دوزخ را از تو دور مى‏دارد.

گلچین صدوق: حکایات و روایات برگزیده کتاب من لایحضره الفقیه، ج‏1، ص:105 -  106

 

 

/ 0 نظر / 46 بازدید